Hội nghị/hội thảo gặp gỡ báo chí
Sự kiện kỉ niệm, lễ hội, âm nhạc, thể thao, giải trí
Sự kiện cộng đồng, cuộc thi, trải nghiệm