Graphic Designer

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Mô tả chức năng và nhiệm vụ:

Chi tiết công việc:

1. Thiết kế các sản phẩm truyền thông được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Truyền thông offline (POSM): standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher... dàn trang các sản phẩm in ấn.

- Truyền thông online: banner, cover photo, ảnh động, infographic, email marketing...

2. Thiết kế các hồ sơ đề xuất và ấn phẩm branding của công ty: slide, brochure giới thiệu sản phẩm…

3. Thiết kế các sản phẩm quà tặng, vật phẩm quảng cáo

4. Đề xuất các giải pháp liên quan đến in ấn 2D, quảng cáo, và giám sát chất lượng in ấn, đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.

5. Lưu trữ các file thiết kế và sản phẩm thiết kế có hệ thống trên hệ thống lưu trữ dữ liệu của công ty

6. Đóng góp ý tưởng liên quan đến thiết kế cho các chiến dịch Marketing và sự kiện

 

Yêu cầu năng lực:

- Học vấn: Cao đẳng/ Đại học; Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa

- Số năm kinh nghiệm tối thiểu: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Giới tính: Nam

- Thành thạo các phần mềm như: Illustrator, Photoshop, Power Point, …

- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

- Khả năng chịu áp lực công việc cao.

*no more than 2mb