Tổ chức và thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình “Khi sự sống được sẻ chia”

Tổ chức thực hiện và phát sóng trực tiếp chương trình giao lưu “Khi sự sống được sẻ chia” nhằm chia sẻ và giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hiến tặng các bộ phận cơ thể người trên truyền hình Việt Nam.

Admin TAJ

Admin TAJ

Admin TAJ

Latest posts by Admin TAJ (see all)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.