Clip “Giới thiệu về chương trình ACCA”

Chương trình ACCA là một chương trình đào tạo cao cấp trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Quản lý Tài chính. ACCA là viết tắt của Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh quốc (Association of Chartered Certified Accountants ) ra đời năm 1904 tại London.

 

Admin TAJ

Admin TAJ

Admin TAJ

Latest posts by Admin TAJ (see all)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.