GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG TỔNG THỂ


Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trọn gói, từ đề xuất chiến lược đến lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng và quan hệ báo chí, thiết kế, in ấn, tổ chức sự kiện…

TAJ Media Việt Nam cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trọn gói, từ đề xuất chiến lược đến lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng và quan hệ báo chí, thiết kế, in ấn, tổ chức sự kiện…

hoangdh

Latest posts by hoangdh (see all)

    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.