CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Tư vấn và sản xuất các bản tin/phóng sự phù hợp vơi tiêu chuẩn phát sóng của các đài truyền hình quốc gia/ đài truyền hình địa phương

hoangdh

Latest posts by hoangdh (see all)

    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.