SẢN XUẤT PHÓNG SỰ

  • Sản xuất Phóng sự tài liệu
  • Sản xuất Phóng sự giới thiệu doanh nghiệp
  • Sản xuất Phóng sự nội bộ của doanh nghiệp (với thông tin bảo mật tuyệt đối)
  • Các dịch vụ hỗ trợ: ghi hình hội thảo, ghi hình tư liệu, dựng hậu kỳ.

 

hoangdh

Latest posts by hoangdh (see all)

    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.