Author: Lê Trần Quỳnh

2

30 Apr Taj Mahal, nơi tình yêu vĩnh hằng !

Thế giới chỉ phân biệt ra hai loại người, một là những người đã từng chiêm ngưỡng Taj Mahal và một chưa từng chiêm ngưỡng Taj Mahal. Mark Twain đã nói vậy, có thể không quá chính xác khi trích dẫn lại câu nói trên...

Read More